Ingeleiv Berstad

NO

Ingeleiv Berstad er en norsk koreograf og danser som holder en MA i koreografi fra Kunsthøgskolen i Oslo. I 2019 etablerte hun, sammen med Tormod Carlsen, Kristin Helgebostad og Kristin Skiftun, det kunstnerdrevne stedet Bananaz i Grønlandsleiret 47a i Oslo.

Ingeleiv Berstad skaper arbeider både for scenerommet og i møte med andre rom og landskap. Hun er nysgjerrig på krefter som former våre kropper, ideer og historie – energier hun søker å virvle opp, og som hun fantaserer med og gjennom. Gjennom scenekunsten ønsker hun å skape sanselige og kroppslige erfaringer som utvider og utfordrer sted, kropper og relasjoner som er i sving til enhver tid. Hun bruker scenekunstens konvensjoner til å skape nye kollektive erfaringer, og beveger seg uforferdet mellom sentrum og periferi, tradisjon og det ubestemmelige i hva som kan kalles dans og teater.

Ingeleiv Berstad har vært assosiert kunstner ved Black Box teater siden 2019, og i 2020 utviklet samarbeidet seg. Black Box teater vil fortsette å presentere prosjekter initiert av Ingeleiv Berstad, og samarbeider også med Bananaz om Se/Snakk – et prosjekt drevet av Tormod Carlsen.