Berstad/​Carlsen
Kvad-ra-turen

26. august–1. september 2021 ❶ Premiere

Tidligere visninger

17.00, Kvadraturen (Oslo)

17.00, Kvadraturen (Oslo)

13.00, Kvadraturen (Oslo)

13.00, Kvadraturen (Oslo)

17.00, Kvadraturen (Oslo)

17.00, Kvadraturen (Oslo)

17.00, Kvadraturen (Oslo)

Bli med på en vandring i Kvadraturen, akkompagnert av tre kvad.

Kvad-ra-turen er en vandring og tre kvad. På et avtalt tidspunkt og sted ringer vi deg og synger deg inn i Kvadraturen i Oslo.

Alene til fots, men sammen med andre, leter Kvad-ra-turen etter forbindelser til stedet og et større fellesskap. Opplevelsen tråkkes fram med den ensomme nærheten en sang over telefon kan gi deg. Gjennom guidede instruksjoner deltar publikum som dansere i en felles koreografi som iscenesetter kroppene våre og lar oss ta del i bybildet på en annen måte en den vi kjenner fra dagliglivet.

Berstad/Carlsen gjestet sist Black Box teater med forestillingen Gangar fra Svartdalen, som i likhet med Kvad-ra-turen tar utgangspunkt i kvadets tradisjon for å mane frem historier – historier som forbinder oss til steder. Denne gangen har de valgt seg et hardere bymiljø med høyere tempo og flere inntrykk som påvirker kroppsligheten og sensitiviteten i vandringen.

Ingeleiv Berstad og Tormod Carlsen har tidligere jobbet sammen i gruppen Norsk Landskapsteater og deler en interesse for hvordan scenekunsten kan skape en felles bevissthet om hva et sted er eller kan være. Ingeleiv Berstad er koreograf og danser. Tormod Carlsen er regissør, scenekunstner og teaterviter. De er begge medstiftere av scenekunstforeningen Bananaz, og både Berstad og Carlsen var assosierte kunstnere hos Black Box teater i 2019–2020.

Praktisk info

Ta med deg mobiltelefonen din samt eget headset til telefonen, og sørg for at batteriet på telefonen din er oppladet.

Oppmøte i Kvadraturen. Du vil motta informasjon om eksakt oppmøtested etter å ha bestilt deg billett.