Visjon og misjon

I henhold til Black Box teaters vedtekter er vår oppgave:

  • å fremme den frie scenekunsten i Norge
  • å programmere og formidle norsk og internasjonal fri scenekunst, gjennom presentasjon og samarbeidsprosjekter
  • å drive og inneha det kunstneriske ansvaret for et teaterhus i Oslo

Black Box teater skal ikke ha forretningsmessige formål med sikte på økonomisk gevinst for aksjeeierne, og selskapet skal ikke ha inntekter fra annet enn teatervirksomhet.

Oppdraget til Black Box teater er nedfelt i seks hovedpunkter

Et laboratorium

Black Box teater er et laboratorium, et produksjonsrom hvor kunstnere kan undersøke, produsere og presentere pågående arbeid, premierer eller gjesteforestillinger, i en sammenheng tilpasset behovene og spesifikasjonene til hvert prosjekt.

En støtte for kunstnerisk risiko

Black Box teater støtter opp under erfaring og kunstneriske prosesser, og ønsker å fremme arbeidet til kunstnere fra alle generasjoner og med ulik bakgrunn. Black Box teater ser på scenekunst som en endringsagent som får oss til å tenke nytt rundt hva kunst kan være, formidler ukjente opplevelser, skaper friksjoner og som muligens vekker en subversiv kraft.

Dessuten finner mange premierer sted på Black Box teater. Denne risikovillige holdningen er en klar del av vår identitet.

Et møtepunkt

Black Box teater er et møtepunkt mellom kunstnere og publikum, for norsk og internasjonal scenekunst. Teatret knytter internasjonale kunstnere til en norsk kontekst og til lokalt publikum, samt stimulerer internasjonale nettverk for norske kunstnere.

Et åpent hus

Oppdraget vårt er avhengig av at vi evner å knytte kontakt med publikum og innbyggere, og å fremme inkludering og mangfold. Vår rolle er å tilgjengeliggjøre scenekunst for alle aldre og å sørge for at alle føler seg velkomne. Utover kunstopplevelsen, er det også viktig for oss å bidra til lokalmiljøet ved å være et sosialt møtested.

Et samarbeidende og horisontalt tankesett

Black Box teater fremmer kollektiv intelligens. Vi samarbeider lokalt, nasjonalt og internasjonalt med kunstnere, teatre, festivaler, kunst-, kulturelle og sosiale organisasjoner, og kunstnerstyrte rom. Disse samarbeidene, som kan være kort- eller langsiktige, har forskjellige former og innhold: felles program, gjestekuratering, samproduksjoner, formidlings- og oppsøkende prosjekter, og kapasitetsbygging.

Et reflekterende rom for flere perspektiver

Black Box teater tar sikte på å være utforskende, å utvide kunnskap og perspektiver, og å stimulere til dialog mellom forskjellige praksiser, synspunkter og publikum. Vi fremmer debatt og kritisk tenkning, så vel som en åpen, nysgjerrig og respektfull kultur basert på gjensidig forståelse.