Berstad/​Wigdel/​Helgebostad (NO)
Spoiler

22.–26. februar 2017

Tidligere visninger

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

“Noise is the forest of everything.” Douglas Kahn, Noise, Water, Meat

Ingeleiv Berstad, Ida Wigdel og Kristin Helgebostad er klare til å tre inn i skogen. Med ubetinget intensitet og kroppslig hengivenhet dedikerer de seg til menneskets nattsider.

Støy er den vibrerende energien, de ukontrollerbare, dissonante kreftene som stadig akkumuleres i og rundt oss. Visuelt, auditivt, fysisk. Fra de største landskapene til de trangeste krokene i ens eget sinn. Støy er ikke unntaket; det er utgangspunktet. Støy er.

Spoiler er støy. De synlige og usynlige, hørbare og uhørbare impulsene forstyrrer, forsterker, unnviker og avslører. Disse impulsene, kall dem gjerne spoilere, krever at vi lytter med hele kroppen, parat til å bevege oss lenger inn i skogen. Støy er stillhet.

Spoiler er den nyeste produksjonen til trioen Ingeleiv Berstad, Ida Wigdel og Kristin Helgebostad. Først som studenter, og senere som utøvere og koreografer, har de dyrket frem en sterk faglig og kunstnerisk tillit til hverandre. Denne tillitsfulle forankringen gir mot til å fortsette med å utvikle en leken, intuitiv arbeidsform hvor ingen idé er for hysterisk, vulgær, provoserende eller barnslig til å utforskes. Deres forrige produksjon, Jordjenta, ble vist på Black Box teater i 2013.

AFTERWORDS MED INGELEIV BERSTAD, IDA WIGDEL OG KRISTIN HELGEBOSTAD 23. FEBRUAR ETTER FORESTILLINGEN

*PREMIERE