Olof Runsten
Seasons

3.–5. oktober 2024

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

Seasons er en audiovisuell teaterforestilling som utforsker det uhyggelige ved årstidenes brutte tidssyklus og hvordan dette påvirker følelsene, minnene og tidsoppfatningen vår. Med utgangspunkt i ruinene av idéen om de fire årstidene, skapes nye fiksjoner og sceniske bilder som kretser rundt underlige opplevelser av årstider som både forsvinner og eskalerer. Forestillingen iscenesettes som en dramatisk antologi der ulike tekster i kombinasjon med audiovisuelle bilder skaper en uforutsigbar og suggestiv helhet om alternative måter å forholde seg til årstider på.

Seasons har blitt utviklet under arbeidet med teaterforestillingene Bergfiktioner (2022) og Putting the garden to sleep (2021), der store deler av arbeidsgruppa også medvirket på scenen. Felles for disse prosjektene er at de undersøker menneskets forhold til ulike steder og hvordan dette påvirker oss kulturelt og eksistensielt. Tematiske frø fra disse prosjektene, sammen med utviklingen av arbeidsgruppas estetiske, audiovisuelle metode, har lagt grunnlaget for Seasons.

Olof Runsten jobber med tekst og rom i samarbeid med kunstnere fra scenekunstfeltet og andre kunstfelt. Arbeidene hans starter ofte med en forbindelse til ulike steder. Han har tidligere også laget forestillingene The End of Books og Råttmånaden. Han gjestet Black Box teater sist i 2022 med Bergfiktioner.

  • Varighet 75 minutter
  • Språk
    Norsk
    Svensk
    Engelsk