Verk Produksjoner
Solaris

31. oktober–9. november 2024 ❶ Premiere

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

17.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

«We have no need of other worlds. We need mirrors. We don’t know what to do with other worlds.»
– Stanislaw Lem, Solaris


Inspirert av Stanislaw Lems kultroman Solaris og Andrej Tarkovskijs filmatisering, dykker Verk Produksjoner ned i det mystiske havet av Solaris – en fjerntliggende planet som skjuler en form for intelligens som kan innta uendelige former. På en romstasjon i nærheten av Solaris har denne intelligensen forårsaket psykiske forstyrrelser blant astronautene. I denne forestillingen utforsker kompaniet konsekvensene av dette møtet med det uforklarlige.

Gjennom samtaler om Solaris-havet og dets ubeskrivelige former, historier, minner og deres påvirkning, samt diskusjoner om zombier, teater og skuespillerkunst, utforsker vi det komplekse forholdet mellom virkelighet og illusjon, sannhet og etterligning. Vi erkjenner det gapet som ofte eksisterer mellom det vi tror vi sier og det vi faktisk sier, og vi utforsker hvordan teatret kan skape et nytt forhold til det uforklarlige. Vi har kommet sammen for å fortelle historier og lytte til det som blir igjen, for kanskje handler det hele om å omfavne det som måtte komme, for det kommer jo fra et sted.

Verk Produksjoner har satt opp en rekke forestillinger på Black Box teater gjennom sitt mer enn tjueårige virke, senest Opening Night (2021). Kompaniet turnerer i både inn- og utland til varm mottakelse fra både presse og publikum, og har blant annet mottatt Heddaprisen to ganger. Solaris er del av stipendiatprosjektet til Fredrik Hannestad og Saila Hyttinen ved Kunsthøgskolen i Oslo.