Bananaz – Forening for Scenekunst

Oslo (NO)

Bananaz – Forening for Scenekunst binder sammen ulike scenekunstnere og deres virke. Foreningen vektlegger kollektive arbeidsformer og ser kunstnerskap i scenekunsten som resultat av kollektive og kontekstuelle prosesser. Med denne foreningen ønsker initiativtakerne også å fremme kvalitetene som oppstår i møtene med stedene og menneskene de ulike arbeidene utspiller seg gjennom, og å utvikle unike produksjonsmodeller for hvert prosjekt.

Bananaz – Forening for Scenekunst ble etablert i 2019 og drives i dag av Ingeleiv Berstad og Kristin Helgebostad. En rekke kunstnere og fagpersoner knyttes til de ulike prosjektene de initierer og driver. Prosjektene og driften mottar kunstnerskapstøtte fra Kulturrådet i perioden 2020–2024.