Tormod Tora Skår Midtbø
Eavesdropper

18.–22. september 2024 ❶ Premiere

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

20.00, Store scene

20.00, Store scene

Stemmen har en unik evne til å flyte gjennom tilsynelatende uforenlige sfærer, materialer og posisjoner. Eavesdropper er et dirrende koreografisk arbeid hvor stemmens iboende grenseløshet intensiveres gjennom kroppslig forvrengning av stemmelyd. Rytme, tonalitet, klang og romlighet i glidning mellom det uimotståelige og forstyrrende utløser en produktiv forvirring; sosiale og kroppslige mekanismer settes i sving, og forteller noe om hvordan antagelser om det ustabile og urene er med på å opprettholde den sosiale orden i enkelte kulturer.

Hva mer kan man oppdage ved å la seg lokke inn dit hvor mening kollapser, la det sanselige herje, og til slutt miste seg selv et lite øyeblikk? I sin søken etter andre sansemåter og alternative forbindelser mellom kropper og omgivelser, erstatter Eavesdropper begjæret etter utvidelse med en radikal åpenhet. Den akustiske stemmekroppen lar innsiden strømme ut, og utsiden sive inn. Lyd danser gjennom rommet mens bevegelse klirrer i ørene. I mørkets spenning virvles det frem en flyktig arkitektur vi mennesker kan lene oss på i våre forsøk på å reforhandle forholdet mellom forskjell og likhet.

Tormod Tora Skår Midtbø er en Oslo-basert dansekunstner fra en liten bygd utenfor Dale i Fjaler. Med en autodidaktisk tilnærming til vokalarbeid, utforsker hen ulike spenninger mellom stemme, kropp og rom gjennom diverse koreografiske formater. Inspirert av et mangfold av utvidede vokalpraksiser, lydteori, transstudier og ballroom-kultur – forsøker hen å smelte sammen og forvirre det man hører og det man ser, og dermed sette det visuelle og auditive i spill.

I samarbeid med Ultima Oslo Contemporary Music Festival .

  • Extra credits Ingrid Berger Myhre, Marte Røyeng, Ian Yves Ancheta, Andrea Sørlie Barrett, Anna Benedicte Andresen, Victor Amel Olivares Pedersen, Magnus Myhr, Kristin Helgebostad, Dansens Hus, Nagelhus Schia Productions
  • Varighet 70 minutter