Black Box teater Publikasjoner

Black Box teater Publikasjoner er tekstsamlinger som tar for seg ulike innganger til teatrets kunstneriske program.

Tekstene omhandler alt fra kunstnere som teatret samarbeider med og konkrete forestillinger, til overordnede temaer knyttet til det kunstneriske programmet.

Publikasjonene er satt sammen av ulike stemmer som på hver sin måte gir innblikk og perspektiv omkring scenekunsten. Noen tekster er på norsk, andre er på engelsk. Høsten 2018 utga vi våre to første bøker i publikasjonsserien. Per 2021 har det blitt seks publikasjoner i rekken – nummerert fra 0 til 6.

Bøkene er gratis og ligger tilgjengelige i foajéen på Black Box teater – i tillegg til å være tilgjengelige her på nett.

Black Box teater Publikasjon 7
Black Box teater Publikasjon 6
Black Box teater Publikasjon 5
Black Box teater Publikasjon 3
Black Box teater Publikasjon 1