Janina Rajakangas
Dancer

17.–18. oktober 2024

17.00, Store scene

19.00, Store scene

Skjørhet og dristighet smelter sammen i Dancer, et danseverk med blikk på nevrodiversitet.

En gruppe dansere klapper og synger på scenen. De knipser med fingrene for å skape en felles rytme. Bevegelsene pulserer, flyter og brister på scenen. Sammen skaper deltakerne en fornøyelig polyfoni, der skjørhet og dristighet smelter sammen og kommuniserer en unik styrke.

Dancer utgjør siste del av den finske korografen Janina Rajakangas sin trilogi som utforsker, og gjør oppgjør mot, patriarkatet i hverdagen.

Verkene Meadow (2021), Venus (2022) og Dancer (2023) synliggjør på ulike måter hvordan fedrenes makt sees og føles i hverdagen. En danser blir – bevisst eller ubevisst – begrenset av det restriktive samfunnet, noe som gjenspeiles i hvem som regnes som dansere, og ikke.

Koreograf Janina Rajakangas har selv vokst opp i, og lever idag i en familie med nevromangfold. Disse erfaringene har gitt koreografen et personlig ønske om å bearbeide, og utvikle en ny metodikk for en mangfoldig og inkluderende dansekunst.

I Dancer har Rajakangas jobbet spesifikt med å utvikle et stykke som tar hensyn til behovene til en nevrodivers gruppe dansere. De individuelle erfaringene har gitt næring til den koreografiske prosessen.

Rajakangas sitt kunstneriske arbeid har blitt vist på, og støttet av blant andre Zodiak Centre for New Dance, CODA International Dance Festival, Kiasma Theatre, The Place Theatre, Moving in November Festival og Baltic Circle.

Dancer hadde premiere på Kiasma-teateret i Helsinki i september 2023, og får sin norske premiere under CODA-festivalen.


Tilgjengelighet
Forestillingen er ment for alle de som ønsker et mer avslappet teatermiljø, og følger prinsippene for relaxed-forestillinger.

  • Vi har latt noen seter være tomme for å gi ekstra plass
  • Du kan endre plass under forestillingen. Å bevege deg, endre posisjon og gjøre andre ting du trenger for deg selv, er velkomment
  • Hvis du ønsker å repetere noe du hører, lage ekko, eller på annen måte drar nytte av å lage lyd, er det velkomment
  • Du kan når som helst forlate teaterområdet, og du er velkommen tilbake om du ønsker
  • Ørepropper er tilgjengelig

Black Box Teater har rullestolheis i foajeen, og det er egne rullestolplasser i salen. Vertskap vil være behjelpelig ved behov for assistanse. Ta gjerne kontakt med Black Box på forhånd dersom du har behov for ekstra assistanse.

Vi ber om at du som publikummer ikke bruker sterkt parfymerte produkter før du kommer til forestillingen.


Triggere

  • Lysendringer, høy musikk

I samarbeid med CODA Oslo International Dance Festival .

  • Varighet 70 minutter