En hilsen fra teatersjefen høsten 2023

Kjære publikum

Sommeren 2023. Mens politiske partier forbereder seg til høstens kommunevalg, har nyhetsbildet handlet om dyrtid, fattigdom, klimakrise, krig og tillitskrise i politikken. I en urolig verden preget av saker og utfordringer som trenger langvarig oppmerksomhet og innsats, må vi jobbe enda hardere for å minne om at kunstens rolle og betydning i samfunnet er like viktig i urolige som rolige tider. Kanskje viktigere.

Selv om vi i Norge har et vitalt kunstfelt med gode vilkår for kunsten, kunstnere og publikum, ser vi tegn på svekkelse. Avgjørelsen om å innføre studieavgift for studenter fra utenfor EU og EØS, og avgjørelsen om å redusere antallet stillinger i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen, er to saker utenfor kultursektoren som på sikt vil ha negative ringvirkninger for kunstfeltet. Ønsker vi et sprekt, sterkt og modig kunstfelt, må kunsten, og dermed kunstnere og kunstarenaer, behandles som uunnværlige deler av samfunnet. Vi må heller ikke lukke dører til utdanning og utveksling på tvers av landegrenser og kulturer, eller nedprioritere kunnskap og forskning.

Seminar om det internasjonale i kunsten
Med denne situasjonsbeskrivelsen som bakteppe er høstens seminar om det internasjonale i kunsten spesielt betimelig. Scenekunstfeltet i Norge er internasjonalt. Kunstnere med ulike bakgrunner og med røtter fra forskjellige land og verdensdeler bor og virker her, og kunstnere fra Norge vekker interesse på utenlandske arenaer. Black Box teater er også en del av et internasjonalt scenekunstmiljø gjennom samarbeid og gjestespill. Selv om alt dette virker enkelt å slå fast, har vi likevel godt av å stoppe opp og grave dypere i hva som egentlig menes med «internasjonalt». Sammen med et panel av inviterte gjester har scenekunstner Armin Hokmi tatt initiativ til seminaret On the idea of 'international' in arts: talks and conversations. Seminaret arrangeres i samarbeid med prosjektrommet Norma T.

Smakebiter fra programmet
Høsten på Black Box teater betyr forestillingssamarbeid med våre gode partnere, festivalene Ultima og CODA Oslo International Dance Festival. I september ser vi frem til å presentere REtransLATe av Mirte Bogaert i samarbeid med Ultima, en forestilling om kommunikasjon, oversettelse og (mis)tolkning. Samarbeidene med CODA står for tur i oktober. Med forestillingen My Song henter Tendai Makurumbandi inspirasjon fra de fysiske, åndelige og kulturelle arkivene til det afrikanske folk for å undersøke hvordan kolonisering og modernisering påvirker, og begrenser, identitetsdannelse. I Pardon, Petals legger Fredrik Petrov machokultur under lupen ved å rette et skeivt blikk på balkanske folketradisjoner, særlig folkedans.

Denne sesongen vil vi ha to urpremierer: Henriette Pedersen / Nartmanstiftelsen med ZEKT basert på en tekst av Pernille Mercury Lindstad, og Kristinsdottir/Willyson med Do-re-me-too-sa-Lo-li-ta. Nevnes må også Fredrik Floen og hans nye prosjekt, som nylig ble presentert som det norske bidraget under Praha Quadrennial 2023. Dette gleder vi oss veldig til!

Vi har også gleden av å by på gjensyn med forestillinger av to kunstnerskap med sterke bånd til Black Box teater, Verdensteatret og impure company / Hooman Sharifi. Verdensteatrets Trust me tomorrow hadde premiere under Ultimafestivalen 2020 og ble derfor kun spilt for et fåtall publikummere i Oslo. Nå får flere muligheten til å se forestillingen. impure companys The Dead Live On In Our Dreams er en solo med Hooman Sharifi fra 2019. Dette er en forestilling som er både et laboratorium og en forskningsprosess, og som har like mange versjoner som visninger.

Ombygging på Black Box teater
I høst gjennomfører vi en nødvendig ombygging av deler av våre lokaler for å utbedre det fysiske arbeidsmiljøet for teatrets ansatte og besøkende. Arbeidet setter i gang 1. oktober og varer ut 2023. Det innebærer at Store scene og en del av foajeen vil være stengt i perioden. Vi holder imidlertid koken på Lille scene, og baren er åpen både før og etter forestillinger som vanlig – bare med litt mindre foajé å boltre seg i. Vi ser frem til å åpne Store scene og hele foajeen igjen i januar 2024.

Vi på Black Box teater retter en stor takk til alle de hardtarbeidende kunstnerne som har gjort høstprogrammet mulig. Vi trenger det kicket som bare kunsten kan gi.

Velkommen til en annerledes høst hos oss! Husk at vi viser utvalgte produksjoner både klokken 17.00 og 19.00.

Jørgen Knudsen
Teatersjef