Mirte Bogaert
REtransLATE

22.–23. september 2023

Tidligere visninger

17.00, Lille scene

17.00, Lille scene

REtransLATE er en forestilling om kommunikasjon og (mis)tolkning. Motivasjonen for den kunstneriske prosessen var å oversette de ulike delene i den ordløse kommunikasjonen mellom utøverne, med utgangspunkt i deres personlige historier.

Man kan spørre seg om man til slutt finner mening i å forstå det som blir sagt, eller om meningen finnes i mellomrommene, på siden av eller utover det som blir sagt, og som man kanskje aldri vil forstå. Man lytter og oppfatter. I formidling av budskap og historier fra en person til en annen, er man aldri sikker på hvor noe går tapt eller hvor betydninger legges til. Like mye som ethvert budskap blir forandret av kroppen som bærer det frem, vil budskapet påvirkes gjennom ens egen historie og tilhørende historisk og kulturell sammenheng.

I REtransLATE setter utøverne spørsmålstegn ved prosedyrene for lytting, tolkning og den utvelgelsen vi gjør oss i kommunikative situasjoner – og etterlater oss i sakens kjerne: oversettelse av denne overgangen.

Mirte Bogaert er en belgisk dansekunstner med bakgrunn fra Skolen for Samtidsdans i Oslo og P.A.R.T.S. i Brüssel. Bogaert utvikler prosjekter der hun bruker ulike strategier for å integrere kropp, bevegelse, lyd, lys og tekst med hverandre. Hun er interessert i forholdet mellom språk og kropp samt oversettelse som en kilde for å utvikle nye forståelser gjennom misforståelser.

I samarbeid med Ultima Oslo Contemporary Music Festival .

  • Extra credits Takk: Guy Cools, Deva Schubert, Julia Müllner, Liv Basberg, Lisa Nøttseter, Kristina Melbø Valvik, Nicola Gunn, Eva Pfitzenmaier, Lucius Romeo Fromm, Ingrid Berger Myhre, Lorenzo De Angelis, Caroline Eckly, Karlien Vanhoonacker, Aki Iwamoto, Karen Joosten, Andrea Spreafico, Anne B Pedersen.