Fredrik Floen
WE SHALL NOT EVEN KNOW THAT WE HAVE MET, YET MEET WE SHALL. AND PASS AND MEET AGAIN. WHERE DEAD MEN MEET; ON THE LIPS OF LIVING MEN

2.–4. november 2023 ❶ Premiere

Tidligere visninger

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

14.00, Lille scene

19.00, Lille scene

“This is a ghost story,
Technology has conquered death,
but with endless future
comes endless past”
– Altered Carbon, Netflix

We shall not even know… er et hybrid moteshow, kostymedrama, karneval og spel med utgangspunkt i Tanz Macabre. Med et ønske om å undersøke teaterformer som tar utgangspunkt i kostyme, fattet Fredrik Floen interesse for denne sjangeren, hovedsakelig den visuelle fremstillingen; et opptog der hele samfunnet ledes fra kirken til graven av en gruppe dansende skjeletter. I sin reneste form er det en litterær, billedlig fremstilling av en prosesjon eller dans av både levende og døde skikkelser, de levende arrangert i rangordnet rekkefølge, fra pave og keiser til barn, kontorist og eremitt, og de døde som leder dem til graven.

Kostymer er en forlengelse av fantasien. Jeg har som mål å visualisere fantasier som både utdyper og utfordrer den ville og voldelige energien og poesien i verden. Der tekst kan åpne seg og skape rom det ikke er mulig å skape i virkeligheten, kan kostymet konkretisere det overnaturlige, det urealistiske og galskapen på et annet konkret nivå.

Et tårn rammer inn forestillingen. Tårnet er et av de mest kraftfulle og gåtefulle kortene i tarot-kortstokken, og varsler om dramatiske endringer og katastrofer. Tårnet representerer en endringskraft som kan slå til helt plutselig, uten forvarsel, forstyrre livene våre og etterlate oss i et kaos. Denne installasjonen/forestillingen/kostymedramaet er en stofflig formulering av denne konstante spenningen mellom stabilitet og ustabilitet.

Forestillingen ble presentert som det norske bidraget under Praha Quadrennial i juni 2023. Fredrik Floen er en kostymedesigner som presenterer arbeidene sine i en rekke ulike teatralske sammenhenger. Hans kunstneriske praksis kretser rundt det teatralske, assortative, utfordrende, uferdige, fantasi og maksimalisme som arbeider med nye måter å tilnærme seg identitet, fremtid, kroppskultur og sameksistens.+ 4. november / Ettersnakk med Fredrik Floen
Møt Fredrik Floen og medvirkende fra forestillingen i en samtale med Andrea Skotland rett etter matineforestillingen 14.00.