Verdensteatret
Trust me tomorrow

8.–9. september 2023

Tidligere visninger

17.00, Store scene

19.00, Store scene

Trust me tomorrow er en sensorisk opplevelse som taler til selvbevisstheten, underbevisstheten og andre bevisstheter. Den taler til evnen til å komme inn i hverandres hoder – og samtidig til de mislykkede forsøkene på akkurat det. Et forsøk på å finne rekkverket, noe å orientere seg etter i det famlende mørke. I en verden som bretter seg tilbake inn i seg selv.

Trust me tomorrow entrer erfaringer av blindhet fra både mangel på lys og for mye lys. Det gir mulighet for å se mørket som et rom for projeksjon, etterligning og begjær. Kameraets mørke kammer og den lyse krystallinske væsken i øyets indre er begge steder for en læringsprosess – styrt av et grunnleggende ønske om å bringe bevegelser fram i lyset.

«Trust me tomorrow» sa noe om tillit som det er umulig å fange med ord, men som gjorde det til en forestilling jeg gjerne skulle opplevd igjen og igjen.
I «Trust me tomorrow» overskrider rommet tid og sted. Det overskrider teatret og helt nye dimensjoner oppstår.

Verdensteatret består av billedkunstnere, musikere, softwareutviklere og poeter som sammen har utviklet et intrikat audiovisuelt språk der arbeidene kan karakteriseres som romlige orkestrale verk. Forestillingene er bygget på materiale samlet gjennom reiser som i en større sammenheng forteller historier om den menneskelige sjels skrøpelighet.

Verdensteatret vises internasjonalt på museer, musikkfestivaler og teatre. Kompaniet er et Oslo-basert kunstnerkollektiv grunnlagt i 1986 av Lisbeth J. Bodd og Asle Nilsen. Trust me tomorrow hadde urpremiere i september 2020 under Ultimafestivalen på Black Box teater.

Obs
Forestillingen inneholder blinkende lys og høy lyd

  • Extra credits Takk til: Andrea Bakketun, Bálint Laczkó, Icaro Zorbar, Piotr Pajchel, BEK – Bergen Senter for Elektronisk Kunst.
  • Varighet 60 minutter