Ideen om ‘det internasjonale’ i kunst - seminarer og samtaler

Kl. 14.30–18.00 Norma T

Utvidet program Seminar

Med Shahram Khosravi, Vali Mahlouji, Fariba Vafi, Sarah Lookofsky, Jörg Sternagel og Armin Hokmi

«Internasjonal» er en gjeldende konvensjon for utveksling, produksjon, visning og distribusjon i kunsten. Begrepet har også fått oppmerksomhet og tyngde i forbindelse med kunstnerisk samarbeid og representasjon. Til tross for det, forblir idéen om den internasjonale kunsten en prekær konstruksjon, formet av ulike tolkninger og interessegrupper, som blant annet regjering, offentlighet og institusjoner. Har begrepets historiske funksjon blitt til en driftsmessig mekanisme i den kulturelle og kunstneriske sfæren?

Dette gjør det viktig å se på begrepets betydning i dag: Hvilke rammer, konsepter og modeller ligger til grunn for hvordan idéen om «det internasjonale» praktiseres i våre felt? Hvordan blir kunstnere og kunstverk stilt ut, kontekstualisert og sett på på tvers av landegrensene? Hvordan støttes strukturene – utdanningsinstitusjoner, utstillingsinstanser og festivaler – som åpner opp mulighetene for utveksling utenfor de europeiske grensene?

Du er velkommen til samtaler og debatter dedikert til disse spørsmålene.


Gratis inngang
Ingen forhåndsregistrering
Arrangementet foregår på engelsk