Marie Bergby Handeland
Kirkedanseren

29. august 2020–13. februar 2021 ❶ Premiere

Tidligere visninger

13.00, Grønland kirke (Grønlandsleiret 34, Oslo)

13.00, Grønland kirke (Grønlandsleiret 34, Oslo)

13.00, Grønland kirke (Grønlandsleiret 34, Oslo)

13.00, Grønland kirke (Grønlandsleiret 34, Oslo)

13.00, Grønland kirke (Grønlandsleiret 34, Oslo)

13.00, Grønland kirke (Grønlandsleiret 34, Oslo)

13.00, Grønland kirke (Grønlandsleiret 34, Oslo)

13.00, Grønland kirke (Grønlandsleiret 34, Oslo)
Avlyst

13.00, Grønland kirke (Grønlandsleiret 34, Oslo)

13.00, Grønland kirke (Grønlandsleiret 34, Oslo)

17.00, Grønland kirke (Grønlandsleiret 34, Oslo)

13.00, Grønland kirke (Grønlandsleiret 34, Oslo)
Avlyst

13.00, Grønland kirke (Grønlandsleiret 34, Oslo)
Avlyst

13.00, Grønland kirke (Grønlandsleiret 34, Oslo)
Avlyst

13.00, Grønland kirke (Grønlandsleiret 34, Oslo)
Avlyst

Forestillingen er gratis, men du må bestille deg plass på forhånd her.​ Forestillingen finner sted på flere tidspunkter mellom kl. 13 og 18, og den varer i 15 minutter.​

«Marie Bergby Handeland har med Kirkedanseren skapt et rom for individuell ettertanke. Og i tanke er det håp. Tror jeg.»

Kirkedanseren er et verk der én og én publikummer booker seg tid i et kirkerom for å danse uten tilskuere. Dansen akkompagneres av en organist som spiller live. Kirkedanseren vil gi hver av oss mulighet til å være hovedperson. Foruten vår egen dåp, bryllup, og kanskje særlig egen begravelse, står vi sjelden ut som enkeltmennesker og hovedpersoner i kirkerommet. Det er i det hele tatt sjelden man er i et kirkerom alene, og enda sjeldnere at man står fri til å slippe alle hemninger og utfolde seg fysisk.

Kirkedanseren vil finne sted over flere uker i Grønland Kirke. Gamlebyen og Grønland menighet er en menighet som arbeider for at folk skal føle seg velkomne uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hudfarge, økonomisk status eller seksualitet. Grønlands kantor Olav Rune Bastrup vil være organist, og det er gratis og åpent for alle å være kirkedanser.

Selv om min deltagelse kreves i denne forestillingen, oppleves verket som fullendt før jeg kommer inn i kirken. Alle elementene er så overveldende og ferdig etablert. Både rommet og musikken er opphøyd, sakrale — fylt med mening.

Marie Bergby Handeland er en skapende og utøvende dansekunstner som bor og jobber fra Oslo. I tidligere arbeider har hun latt folk fra ulike sosiale og kulturelle kontekster innta scenerommet og på denne måten utfordret maktstrukturer og kulturhierarkier. Lav- og høykultur blandes sammen og skaper møter mellom veldig ulike publikumsgrupper. Bergby Handeland gjestet Oslo Internasjonale Teaterfestival med forestillingen Forfatterbevegelsen våren 2018.

I samarbeid med Gamlebyen og Grønland menighet .

Februar! Sees vi snart?
Avlysninger våren 2021
Kirkedanseren 24. oktober AVLYST!
Program Høst 2020