Carrie
Månedlig lesegruppe med Carrie

5. september 2020–31. desember 2021

Carrie er et tverrfaglig kollektiv som utforsker grensene, friksjonene og mulighetene til vår nåværende kulturelle tilstand. Gjennom små månedlige møter og større sammenkomster, prøver de å etablere rom for samtale. Carrie arbeider med ulike måter å være sammen på i kunsten, og ønsker med dette å åpne for å utveksle kunnskap og refleksjoner. De er for tiden assosierte kunstnere ved Black Box teater (2020–2021).

Som ett av initiativene deres, organiserer Carrie en månedlig lesegruppe. Hver leseøkt har som mål å gi deltakerne rom for spørsmål og samtale gjennom å lese utvalgte tekster sammen. Lesegruppen finner sted på en ny beliggenhet hver gang, og gir de fremmøtte anledning til å utvikle og utdype felles referanser, språk og ordforråd, og kanskje også stifte nye bekjentskaper.

Lesegruppe #1

Den aller første lesegruppen fant sted 5. september 2020 i Christian Krohgs gate 2. Den første teksten på leselisten var Toward a Black Feminist Poethics: the quest(ion) of blackness toward the end of the world (2014) av Denise Ferreira da Silva. Da Silvas forskning foreslår en annen måte å se på hvordan vi er tilbøyelige til å tenke på kunstnerisk praksis, identitet og rase, historie og tid.

Toward a Black Feminist Poethics tar sikte på å frigjøre kategorien svarthet fra de kjennskapene den først oppstod fra, for å "kunngjøre en hel rekke muligheter til å vite, gjøre og eksistere." I stedet for å prøve å definere og avgrense hva vi kan vite, tar teksten en poetisk og kreativ tilnærming til å åpne mulighetene for å være sammen med og forholde seg til hverandre.

Lesegruppe #2

Den andre lesegruppen fant sted på BANANAZ 30. september 2020. Denne gangen leste gruppen The phantom archive, et e-postessay skrevet av den palestinske kuratoren, pedagogen og forfatteren Lara Khaldi. Khaldis tekster og arbeid tar opp temaer som den dystopiske nåtiden, koloniale spørsmål og umulighetene som ligger i språk og kommunikasjon.

E-postessayet The Phantom archive ble skrevet for publikasjonen time, has fallen asleep in the afternoon sunshine, utgitt i 2019 som del av prosjektet med samme navn av den norske koreografen Mette Edvardsen. Publikasjonen er tilgjengelig for salg i vår fysiske og nettbaserte bokhandel.

Lesegruppe #3

Den tredje leseøkta fant sted 28. oktober 2020. Under dette tredje møtet leste gruppen utdrag fra boka Glitch Feminism: A new manifesto for cyberfeminism av Legacy Russell (Verso Books, 2020). Russell utforsker kroppskonseptet i en verden hvor skillet mellom det digitale og det ikke-digitale ikke lenger eksisterer.

Lesegruppen foregikk på Dansens Hus, hvor koreograf Inés Belli har premiere på forestillingen Metasexy i november. Russells bok har vært en del av forarbeidet hennes, og Carrie benyttet anledningen til å se nærmere på hva som omgir dette dansestykket.

Gruppen diskuterte også deler av Jia Tolentinos Trick Mirror.

I samarbeid med Carrie .