Maritea Dæhlin
Originally a plant

29. september–2. oktober 2022 ❶ Premiere

Tidligere visninger

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

Originally I was a plant, as you. Then we grew. So different from each other. Still together. We don't understand. Anything. No need for that. The understanding. Never in the way of being together. Next to each other.

What do you see when you see me?


I Originally a plant vever Maritea Dæhlin sammen ulike språk. Dette er virkeligheten for mange av oss som stadig skifter mellom språk, hvor vi må la det stå et åpent rom for fortolkning, manglende ord, måter å forstå det som sies eller høres. Veven blir et visuelt og sonisk landskap som skifter mellom det synlige og usynlige, det som kan bli forstått og misforstått.


When I see you, I see a group of people, like a herd, or like a football team, or like a continent, I see how you look away from me, all of you, and I hear our laughter, I feel how my stomach hurts, it cramps, hurting, because of our laughter, then I feel love, love for your people, and I look into your eyes, even you are looking away, and I say «I love you»

But can you love me?

I will not answer.

As a plant.

Maritea Dæhlin er assosiert kunstner ved Black Box teater i perioden 2021–2022. Hun har tidligere presentert verkene I WANT TO BE TRADITIONAL og I guess you have a lot of questions – a bedtime story hos oss.

“Av og til inntreffer det et sånt smått mytisk øyeblikk når noen du aldri har sett før kommer overraskende inn fra sidelinja og byr på noe helt nytt og friskt, just like that…Ja visst handler det om det forslitte ordet identitet, men i et mye større og mer kollektivt univers enn i vår hjemlige diskurs.” Chris Erichsen, Scenekunst.no om I WANT TO BE TRADITIONAL
“Men det som är anslående är hennes textbehandling, och det hon gör i början av föreställningen. Där är hon en performer av format: texten och dess ihållande upprepningar och rytmiseringar är något att nästa stampa takten till, som en form av textlig jazz.” Norsk Shakespeare tidsskrift om I WANT TO BE TRADITIONAL
“Språk og kropp går opp i en høyere enhet hos Maritea Dæhlin. Det kjennes som om at det under de mange fragmenterte tekstene ligger en sterk trang til formidling, og gjennom det viser forestillingen frem identitet som en kombinasjon av kropp og språk. Jeg fascineres av Maritea Dæhlins sceniske tilstedeværelse og kommunikasjonsevner, og jeg dras inn i forestillingen med hud og hår…Det at språket også er lyd og rytme belyser hva scenetekst kan være. Det er spennende at språket så tydelig gis en fysisk kropp og tilhørighet." Klassekampen om I WANT TO BE TRADITIONAL
"En av Norges beste scenekunstnere. Maritea Dæhlin må være den norske scenekunstneren som er best på språklig rytme. (…) Lydbildet er elektrisk, og er med på å gjøre dette til et kunstverk." Aftenposten om I GUESS YOU HAVE A LOT OF QUESTIONS. A BEDTIME STORY
"Med I guess you have a lot of questions. A bedtime story har Maritea Dæhlin levert et verk med usvikelig kunstnerisk integritet." scenekunst. no om I GUESS YOU HAVE A LOT OF QUESTIONS. A BEDTIME STORY