Danse- og teatersentrum

Oslo (NO)

Danse- og teatersentrum er et nasjonalt kompetansesenter som fremmer profesjonell scenekunst. DTS arbeider både nasjonalt og internasjonalt, med vekt på fri scenekunst.