Maritea Dæhlin
Sleep Locks the Bones

10.–14. april 2024

Tidligere visninger

17.30, Store scene

19.30, Store scene

17.30, Store scene

19.30, Store scene

17.30, Store scene

19.30, Store scene

13.30, Store scene

15.30, Store scene

17.30, Store scene

19.30, Store scene

13.30, Store scene

15.30, Store scene

17.30, Store scene

19.30, Store scene

Fullstendig oversikt over ledige billetter

Assosiasjonsrommet åpnes til det ekstreme i Maritea Dæhlins vennlige søvn-forestilling «Sleep Locks the Bones». Det oppleves svært vitalt.
Søvnen slukker all hjertekval (…) et godt rom som sier noe interessant om betraktning, fortolkning og persepsjon

Sleep Locks the Bones er en lydforestilling hvor tekst og stemme får stå så å si alene i en kollektiv opplevelse med temaet søvn. En liten gruppe publikummere av gangen vil bli invitert inn til å finne en komfortabel posisjon, slappe av, for så å lytte til en stemme som ikke klarer nettopp dette: å slappe av. En scenetekst har blitt til et lydverk, hvor språk, rytmer, historier og drømmer blandes sammen i et scenisk-auditivt-landskap.

Sleep Locks the Bones har tidligere blitt vist i et gallerirom ved Kunstnernes Hus.

«Søvn» er tematikken som binder det hele sammen. Søvn som en metafor for stedet hvor vi er så trygge at vi kan gi helt slipp, hvor vi gir plass til underbevisstheten og drømmene våre. Samtidig er søvn en tematikk som rommer motsatsen: å være våken, så våken at man kontinuerlig leser seg selv og verdenen man er en del av eller er omringet av.

Vi er mange som strever med søvnen, som våkner om natten med tanker som ikke gir slipp og som veier så mye mer enn om dagen, både på grunn av å til tider (for å ikke si hele tiden) være høye på livet og arbeidet, høye på adrenalin, men kanskje også av mørkere årsaker, tidligere hendelser og opplevelser som kan gjøre det vanskeligere å gi seg hen til søvnen.

Går det an å tillate seg selv å bare være, uten å være så våken at man kontinuerlig leser omgivelsene? I så fall, er dette noe alle har muligheten til? Det er bestandig noen av oss som er våkne, særlig ute blant mennesker, på et teater, på en flyplass, på en fest eller på en stille vei om natten – men også blant dem av oss som er alene og prøver å sove.

I forbindelse med 30-årsjubileet i 2022 inviterte Nordic Black Theatre tre yngre kunstnere med tilknytning til teatret, til å lage egne kunstneriske prosjekter. En av disse kunstnerne er Maritea Dæhlin, som selv var student ved Nordic Black Express i perioden 2007–2010. Maritea ønsket å invitere institusjoner med forskjellige uttrykk og kunstformer, og som hun føler en nærhet til i eget kunstnerskap, og inviterte følgelig inn Black Box teater og Kunstnernes Hus. Slik er prosjektet blitt et samarbeid med disse tre institusjonene. Sleep Locks the Bones vil bli vist i et hvitt gallerirom ved Kunstnernes Hus, i en svart boks ved Black Box teater og med en samtale på Nordic Black Theatre.

Maritea Dæhlin er en kunstner som jobber og bor i Norge og Mexico. Hun er spesielt interessert i atferdsmønstre, emosjoner, ritualer og møter. Arbeidet hennes spenner fra teater, video, performance, lyd og scenetekst. Kunstnerskapet hennes er preget av det lekne, ikke-lineære og til tider absurde. Dæhlin var assosiert kunstner ved Black Box teater i perioden 2021–2022. Hun har tidligere presentert verkene I WANT TO BE TRADITIONAL, I guess you have a lot of questions. A bedtime story og Originally a plant hos oss.

I samarbeid med Kunstnernes Hus og Nordic Black theatre .

Velkommen til vårsesongen 2024!
  • Extra credits Takk til Elin Grinaker, Anne Beate Hovind
  • Varighet 60 minutter
  • Språk
    Norsk
    Spansk
    Engelsk