Nicola Gunn
The Interpreters, Part 1: She always wanted to be a French actress

3.–4. november 2022

Tidligere visninger

19.00, Store scene

19.00, Store scene

The Interpreters er et nytt prosjekt i tre deler av Nicola Gunn. Verkene tar for seg fortolkningen som skjer i en oversettelse, den ser på språk som lyd og ord som bilder. I prosjektet samarbeider hun med en lydkunstner, en ny mediekunstner og to oversettere – en jobber med fransk språk, den andre med japansk.

The Interpreters starter med Part 1: She always wanted to be a French actress. Her møter Nicola Gunn oversetteren Séverine Magios for å diskutere hennes franske oversettelse av en historie Gunn har skrevet. Samtalen åpner opp for digresjoner om skjønnhet, skyldfølelse, dårlig oppførsel og usynlighet. Den avdekker forholdet vi har til eget språk og hvor mye en oversetter legger igjen av seg selv i teksten gjennom ordene som velges.

Nicola Gunn er forfatter, utøver og regissør. Hun blander tekst, koreografi og visuell kunst for å leke med form og utfordre narrativ. I disse formatene undersøker hun et vidt spenn av temaer – fra makt, fred og konflikt til å lage kjendismyter, gentrifisering og skam. I verkene kompliserer hun forholdet mellom seg selv, forestillingen og tilskueren. Hun har tidligere gjestet Black Box teater med Piece for Person and Ghetto blaster.