Katarina Skår Lisa
Čázevulošnieida – Undervannsjenta

25.–26. september 2021

Tidligere visninger

11.00, Lille scene

14.00, Lille scene

11.00, Lille scene

14.00, Lille scene

Hvordan er det å leve under vann? En kunst- og danseforestilling for barn om en mystisk sjøsamisk havskikkelse.

Lurer du på hvordan det ville være å leve under vann? I fortellingen om Undervannsjenta møter du den unge jenta Čázevulošnieida, og hennes far, sjøvokteren Čáhceháldi. Sjøvokteren er en mystisk skikkelse som lever i havet. Ofte opptrer han som vokter av et område, lik de underjordiske i både norsk og samisk folketro. Undervannsjentas møte med en fiskergutt og menneskene på landoverflaten minner oss om at i en annen verden kan perspektivene være annerledes.

Stykkets tittel, Čázevulošnieida, er oversatt til Undervannsjenta og er et interdisiplinært kunstarbeid basert på den sjøsamiske fortellingen ‘Havfruen’. Fortellingen utspiller seg i en en parallell verden som eksisterer over og under Varangerfjorden. Fortellingen stammer fra det sjøsamiske området Unjárga/Nesseby i Sápmi/Finnmark, og er lokalisert spesifikt rundt Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde ved Várjjatvuonna/Varangerfjorden.

Gjennom lyder, joik, dans og sjonglering, tekstiler, levende tegninger og arkitektur skildres havverdenen i denne interdisiplinære forestillingen. Passer for barn mellom 3–6 år ifølge med voksne.

Katarina bruker kunst for å utforske seg selv

Katarina Skår Lisa er koreograf, utøvende kunstner og pedagog. Gjennom kunstnerisk utforskelse ser hun på sin egen arv som norsk, med sjøsamiske røtter.

Tegne- og joikeverksted med havvokterne etter forestillingene

Etter forestillingene inviterer vi alle barn til tegneverksted med havvokterne. Her skal vi tegne våre egne sjøkarakterer og andre havvesener vi møter i forestillingen. Kanskje får vi også lære havfruens joik?

Verkstedet varer i omtrent 30 minutter.

Fagprogrammet høsten 2021
  • Extra credits Takk til: Jorunn Jernsletten ved Varanger Samiske Museum, Mari Helander ved Den Samiske Barnehagen i Oslo, Luna Kristiane Belda Wiese, Silje Ødemotland, Ida Høyklev Ribu, Siri Broch Johansen, familie, kjente og kjære, og til Varangerlandskapet for inspirasjon, hjelp og støtte underveis i dette prosjektet.
  • Varighet 25 minutter