Rosalind Goldberg
The Field

28.–30. oktober 2020

Tidligere visninger

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene
«The Field» demonstrerer enkelt og elegant korleis rom, musikk, lys og kropp fungerer som rørleg og formbart gods.

The Field er en forestilling for én danser. Arbeidet tar for seg kroppens plastiske evne til å både ta og gi form, en prosess som skjer på et nevrologisk nivå i hjernen. Ved å spekulere i hvordan denne prosessen ser ut, tar Goldberg utgangspunkt i idéen om kroppen som et genererende sensorisk nav som på mikronivå konstant absorberer og utsondrer informasjon. The Field eksponerer og forstørrer disse prosessene gjennom koreografi og forvandler kroppen til en kjøttfull, kraftfull, sensuell klump, til en snurrende formbar blomst.

Kroppens plastiske evne innebærer ikke bare at den kan ta og gi form, men også dens evne til å unndra seg tilpasning. Inspirert av denne iboende motstanden spør The Field, hva kan man forvente av kroppen? Hvordan kan man koreografere kroppens evne til å forme oss, til å samhandle med miljøet omkring oss? Med dette som bakgrunn har Goldberg utviklet en koreografisk poesi for å synliggjøre vår konstante forandring.

Trinidad utfører koreografien i The Field til perfeksjon – selv når bevegelsene ligner kroppslige kramper og er tilsynelatende intuitive. (...) Goldberg og teamet bak forestillingen viser fram et stort og vakkert mulighetsrom for koreografi.

Rosalind Goldberg jobber som koreograf og danser og holder for tiden på med doktorgrad ved Kunsthøgskolen i Oslo. The Field er utviklet i nært samarbeid med det kunstneriske teamet.

NB! Forestillingen bruker strobelys/blinkende lys.

Episode #14: Om plastisitet
Program Høst 2020
  • Varighet 60 minutter