Symposium
T2 - teater og teknologi

30. november 2014

Tidligere visninger

16.00, Foajé

Teater og teknologi – hva nå? Foredrag av Boya Bøckman og Per Platou. Etterfølgende paneldebatt med Ine T. Berg og Ståle Stenslie

T2 symposiene undersøker hvordan nye teknologier påvirker scenekunstneriske uttrykk. T2 er interdisiplinært og diskuterer nye dramaturgiske praksiser og uttrykk gjennom optikken til andre kunstneriske praksiser. T2 har til formål å fremme debatt, handling og kritisk refleksjon i et fagfelt i kontinuerlig endring.

Aktuelle teme og spørsmål som tas opp i det fjerde og siste av symposiene om Teater og Teknologi i 2014 er:

-Hvordan har teknologi påvirket teateret siden 90-tallet?

-Digital teknologi er det blitt en så stor del av dagliglivet at vi tar det som en selvfølge. Hva gjør dette med praksis og muligheten til å behandle og forholde seg til teknologiutviklingen fremover?

-Hvor er eksperimentell praksis i dag?

-Bidrar digitale teknologier til å standardisere teatrets uttrykk?

-På hvilke måter har nye teknologier påvirket norsk teater?

Symposiet er tverrfaglig orientert og henvender seg til teatervitere, forskere i teater og kunst, kunstnere, tekniske medarbeidere, regissører, scenografer, studenter m.fl.

Dørene åpner 15:45. Programmet begynner presist. Fri adgang, lett servering.

  • Extra credits Fotoheader fra forestillingen «Visjonæren» av De Utvalgte
  • Varighet 120 minutter