stenby/​sirgmets/​bieksaite
Pink Cloud Effect

19.–22. november 2015

Tidligere visninger

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

Inspirert av amerikanske såpeoperaer og realityserier leker Pink Cloud Effect med kvinnen som stereotypi.

The Pink cloud effect er et begrep som er hentet fra amerikanske alkoholavvenningsprogram der pasienten gjennomgår 12 ulike stadier. Fasen intreffer ofte tidlig i behandlingsforløpet og kjennetegnes av en intens lykkefølelse og tro på egne evner til å overvinne avhengigheten. Imidlertid gir kombinasjonen av eufori og mangel på virkelighetsforankring ofte tilbakefall.

Forestillingens bruk av allegorier og svart humor er trolig det nærmeste man kommer 90-tallets britiske in-yer-face-teater i 2015. All teksten i Pink Cloud Effect er samplet fra såpeserier, reality-TV, break-up-fora og andre mørke avkroker på internett.

Forestillingen fremstår som en parafrase over avhengigheten, rusen og bakrusen av vårt kollektive bekreftelsesbehov.

Kjersti Aas Stenby (NO), Marit Sirgmets (EST) og Simona Bieksaite (LT) har alle bakgrunn som scenekunstnere fra Akademi for Scenekunst. Sammen utforsker de balansegangen mellom det humoristiske og det groteske, samt eksperimenterer med performative uttrykk, publikumsrelasjon og visuelle landskap.