Nuria Guiu /​ Ingri Fiksdal
MEDIUM

16.–17. september 2022 ❶ Premiere

21.00, Store scene

21.00, Store scene

Det overnaturlige får sjelden plass i hverdagen i vestlig modernitet. MEDIUM ønsker å forhandle mellom universene til det materielle og det virtuelle ved å sette spørsmålstegn ved tredelingen av kroppen som både naturlig, kulturell og som en kanal for det overnaturlige.

Over hele verden finnes det riter der kroppen blir instrumentet for kommunikasjon mellom den døde og den levende verden. I disse ritene er kroppen besatt, og ånden manifesteres ofte gjennom stemme, musikk, bevegelse eller dans. I dag lages det en overflod av flyktig, visuelt innhold som spres hurtig og vidstrakt gjennom internett. Disse bildene besetter også fantasiene våre, tankene våre og det naturlige miljøet.

MEDIUM er basert på bevegelser fra både digitale og personlige arkiv. I tillegg utforskes historiske danser og visuell post-internett-kultur. Forestillingen er inspirert av kollasjen, å covre og å gjenfortolke slik at kroppen blir et medium hvor alle disse bildene, historiene, minnene, drømmene og begjærene uttrykkes.

Nuria Guiu er danser og koreograf, i tillegg til å studere antropologi og menneskelig evolusjon. Koreograf Ingri Fiksdal har vist sine verk på Black Box teater i en årrekke, sist Fictions of the Flesh under Oslo Internasjonale Teaterfestival 2021.

I samarbeid med Ultimafestivalen .

  • Varighet 60 minutter