Verk Produksjoner
Manifest United

5.–15. april 2018

Tidligere visninger

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

Valgene som blir gjort er intelligente og fantastisk teatrale…Verk skaper rett og slett teater for et publikum som elsker det teatrale. Norsk Shakespearetidsskrift

Med utgangspunkt i kunstneriske manifester fra de siste hundre årene, fordyper Verk Produksjoner seg denne gangen i en orkan av skiftende ideer, endringer og kunstnerisk innsikt. Manifestene er både eksentriske og skandaløse samtidig som de kombinerer humor, visdom og alarmerende krav. Manifest United består av en kakofoni av stemmer fra ulike kunstretninger.