Eirik Fauske m.fl.
Måneskinsmanetane

9.–12. september 2021

Tidligere visninger

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene
«Med Måneskinsmanetane har Eirik Fauske og ensemblet gjort ei medrivande framsyning»

En teaterforestilling der små tanker får stor plass.

I Måneskinsmanetane skjer forestillingen framfor øynene våre, men også et annet sted. Fragment av fortid, nåtid og fantasi smelter sammen til denne underfundige og suggererende forestillingen, der det som egentlig skjer ikke er synlig, og der små tanker får stor plass.

Det er ingen på scenen som sier noe, likevel blir noe sagt. Ord fra høyttalerne fyller skuespillerne, andre menneskers stemmer og tanker, om en ensomhet eller frakobling, om en lengsel; etter andre historier, i seg selv.

Måneskinsmanetane
bur du framleis der?
kor fjell møter sky?
og bekkar renn vilt
og bjørnar og ulvar og hjortedyr
luskar i skogen?
åh
veit du det ikkje?
så mykje har skjedd

så mykje har skjedd indeed

«Mange lag av motsetningar og samtidige hendingar særmerker Måneskinsmanetane. Ikkje eit einaste ord blir sagt på scenen og samstundes strøymer orda over oss. Alle dei stendige spørsmåla om kven eg er og kva rørslene i kropp og sinn kan vere, blir forsøk på eller kanskje ei lengt etter å forlate den einskilde og det eige. Men kva har vi sams, utover einsemda?»

Eirik Fauske er dramatiker og regissør. Han har en master i regi fra Kunsthøgskolen i Oslo fra 2017 og har også skuespillerutdanning fra Nord Universitet fra 2002. Han har skrevet og regissert flere skuespill, deriblant LINDÅS og LIVE – Sorgarbeid, som begge ble vist ved Black Box teater.

Forestillingen inneholder intenst blinkende lys