Eirik Blekesaune
Logos Pneuma (prosessvisning)

16. desember 2020 ▲ Avlyst

Tidligere visninger

17.00, Store scene
Avlyst

Man tenker kanskje at algoritmene er noe fremmed som kontrollerer tankene våre, noe som kommer utenfra og er i ferd med å kolonisere vår virkelighet. Hva slags trussel utgjør de om vi slipper dem løs i teatret? Sitter vi bare igjen med et kunstig teater, eller vil de avsløre teateret som noe uekte – noe som kun ligner på teater?

Prosessvisningen av Logos Pneuma byr på en forsmak av Eirik Blekesaunes første verk under eget navn der han arbeider med scenetekst og teater som kunstige former. Hans kunstneriske praksis bygger på utvikling og eksperimentering med digital teknologi, koding og algoritmer. Arbeidet med Logos Pneuma kombinerer algoritmisk tenkning og etikk og moral med teaterets iboende potensiale.

Eirik Blekesaune jobber tverrkunstnerisk innen scenekunst, lydkunst og elektromekanisk installasjon. Sentralt i hans arbeid er de overlappende feltene mellom kunstnerisk og teknologisk utvikling, med særlig vekt på dataprogrammeringstradisjonen opp mot estetisk og humanistisk tenkning. Han har bakgrunn fra kunstnergruppen Verdensteatret og har gjestet Black Box teater en rekke ganger gjennom deres produksjoner.

Program Høst 2020
  • Varighet 45 minutter