Corentin JPM Leven
+-

6.–9. februar 2020 ❶ Premiere

Tidligere visninger

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene
Den knapt en times lange forestillingen er en visuell symfoni, og et stykke med særegne trekk. Leven har skapt et verk av gjevere kvalitet enn hva en teateranmelder kan forvente.

Er det mulig for et ungt menneske å akseptere en tilværelse med HIV når man samtidig dømmes til å stå i en livslang kamp mot stigmatisering?

Corentin JPM Leven er en fransk kunstner som jobber og bor i Oslo. Hans kunstnerskap går på tvers av flere uttrykk som teater, scenografi og visuell kunst. I kunsten sin jobber han med ulike problemstillinger, historier, rom og estetiske uttrykk knyttet til queer, og arbeidet hans er sterkt forankret i queer-miljøets arv og historie. Forestillingen +- portretterer Corentins egen historie med HIV, fortalt av ham selv i hans første fysiske soloforestilling.

Forestillingen gjør et forsøk på å forstå og skape åpenhet omkring HIV ved å vise hvilke konsekvenser og følger HIV fremdeles har i vår tid – dette til tross for enorm vitenskapelig utvikling og medisiner som gjør at viruset kan holdes i sjakk.

Hovedpersonen rives mellom seg selv og den kollektive identiteten sykdommen fører med seg. Hvordan kan man bidra til å hylle samt bære denne arven? Er det mulig å komme utenom AIDS-ikonene fra populærkulturen? Hvordan møte kropp, sosiale privilegier, stigmatisering og intime og seksuelle implikasjoner forårsaket av dette viruset i dagens moderne samfunn?

Det er modig. Det er vanskelig å finne ord for å beskrive det, annet enn at det er gjort med et sterkt mot. (…) Corentin JPM Leven setter sin egen sykdom og det kunstneriske arbeidet sitt inn i et større samfunnsmessig perspektiv som setter spor i meg som tilskuer.
Pluss Minus handler om det å kjempe videre og ikke minst om synliggjøring. Det blir tydelig gjennom forestillingen at det personlige narrativet ikke visualiseres lineært, men forholder seg dynamisk til tiden og Levens engasjement til sin egen diagnose og den kollektive historien den bærer med seg.
  • Varighet 60 minutter