Kjetil Horn Hogstad

NO

Kjetil Horn Hogstad er pedagogisk filosof og jobber som universitetslektor ved Universitetet i Oslo (UiO). Han har skrevet doktorgrad om Malabous plastisitet og danning, og interesserer seg for semiotisk-materialistiske blikk på utdanningsteori.