Intensjonsavtale

For kompanier og kunstnere med base i Norge som søker prosjektstøtte hos Kulturrådet i september 2023.

Black Box teater får inn en rekke henvendelser i sammenheng med Kulturrådets søknadsfrister. Vi vil i den anledning informere om at søknadsfristen for intensjonsavtale er:

7. august 2023 for søknadsfrist i september 2023.

Søknaden må inneholde:

Prosjektbeskrivelse, videodokumentasjon av tidligere prosjekter, medvirkendes CVer og ønsket tidsrom.

Materialet sendes per e-post til: program@blackbox.no.

Husk å merke i emnefeltet at det gjelder intensjonsavtale.

Søknadene vil bli diskutert av en intern komité, bestående av teatersjef og produksjonsavdelingen som vil velge ut noen av prosjektene.

Etter dette vil det bli avholdt et møte med kunstnerne bak de prosjektene som er valgt.