Heine Avdal /​ Yukiko Shinozaki
gone here (yet) to come

27.–29. august 2021 ❶ Premiere

Tidligere visninger

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

Bli med på (gjen-)ferden som avdekker andre versjoner og dimensjoner av verden slik vi kjenner den i denne danseforestillingen.

Alt er satt på vent, men vi holder på, vi simulerer, later som, prøver å fortsette. Vi tvinges til å revurdere historien, vårt referansepunkt. Vi forsøker å se for oss en fremtid der vi alle kan være sammen igjen. Vi samarbeider på avstand og iscenesetter rommene som de nå fraværende utøverne en dag skal kunne innta.

fieldworks’ nyeste produksjon, gone here (yet) to come, omskaper teaterrommet til et lerret som viser oss ulike virkeligheter. Forestillingen former og skulpturerer rommet og luften som fyller det. Den endrer tiden og fremhever det som ligger utenfor dette rommet og det som strømmer inn gjennom sprekker og hull i grensene som definerer det.

gone here (yet) to come borer seg dypere og dypere inn i teaterrommet og foretar en utgravning av tapte minner. Bli med på (gjen-)ferden som avdekker andre versjoner og dimensjoner av verden slik vi kjenner den.

Avdal og Shinozaki har arbeidet sammen siden 2000 og dannet sitt eget kompani kalt fieldworks. Kompaniet har besøkt Black Box teater med jevne mellomrom og lager prosjekter i både teatralske og ikke-teatralske miljøer og rom. Dette varierer fra kontorer, hoteller, supermarkeder og andre offentlige og halvveis offentlige rom. Ved å ta i bruk disse velkjente rommene på en ny måte, utfordres vårt syn på dagliglivet.

Verksted

29. august, 12.00–13.00, Lille scene
For barn 6–10 år og voksne
Danseverksted for barn og voksne med danseren Ingrid Haakstad fra gone here (yet) to come. Hva kan danse? Ta med en gjenstand hjemmefra, så finner vi ut av det sammen! Det kan være hva som helst – en eske, en frukt eller noe helt annet! Delta gjerne som en gruppe eller med hele familien.

29. august, 14.00–15.30, Lille scene
Kroppen som landskap: Verksted med Heine Avdal og Yukiko Shinozaki fra gone here (yet) to come. Hvordan kan kroppene våre kan bli ett med omgivelsene sine? Ingen danseferdigheter trengs for å være med på verkstedet, så ta på deg klær det er lett å bevege seg i, og bli med!
Ettersnakk

Ettersnakk

29. august, Foajé
Rett etter forestillingen gone here (yet) to come, blir det en samtale mellom Yukiko Shinozaki, Heine Avdal og Anne-Cécile Sibué-Birkeland.

Fagprogrammet høsten 2021