De Utvalgte
Fem forestillinger om døden

7.–11. oktober 2020 ❶ Premiere

Tidligere visninger

19.00, Store scene
Utsolgt

19.00, Store scene
Utsolgt

19.00, Store scene
Utsolgt

19.00, Store scene
Utsolgt

19.00, Store scene
Utsolgt
«Jeg tenker etterpå på hvor fantastisk det er at kunst som dette finnes i verden og kan berøre meg så sterkt i noen korte, men svært betydningsfulle øyeblikk.»

Bevisstheten om døden har lenge ligget i skyggene av De Utvalgtes arbeid, som vedvarende underliggende kontekst og motiverende faktor – en lavt brummende motor som har drevet arbeidet fremover. I Fem forestillinger om døden blir den gitt hovedrollen, og publikum inviteres til en nær-livet-opplevelse, formidlet gjennom situasjoner og refleksjoner til noen mennesker som nærmer seg – eller allerede har passert – den eneste grenseovergangen i verden av noen betydning.

De Utvalgte består av Kari Holtan, Boya Bøckman, Torbjørn Davidsen, Anne Holtan og Anne Gerd Grimsby Haarr. For hvert prosjekt knytter de til seg andre kunstnere etter behov. Kompaniet arbeider med samtidsteater og forestillingene beveger seg i grenselandet mellom teater, billedkunst og performance. De Utvalgte har som de første i verden utviklet ny teknologi som tar i bruk 3D-film som scenografi og narrativer. Forestillingene har ofte en rollebesetning som består av mennesker med og uten skuespillererfaring. Dette tilfører en dimensjon i spillet med roller og identiteter, autensitet og teatralitet. Kompaniet mottok Heddapris i 2019 for særlig kunstnerisk innsats i forbindelse med produksjonen Skipet Vol. 5 Short Cuts.

Fem forestillinger om døden er videreutviklet etter Gammel, et konsept av Ingeborg Eliassen som først ble vist ved Trondheim Kunstmuseum i 2004.

Forestillingen er dedisert til Kari Winge Onstad (24.02.41–24.03.20)

Prisen gis til en brutal og poetisk, komisk og dyster, dypt menneskelig forestilling. I et spill mellom roller og identiteter, autentisitet og teatralitet skapes et mangefasettert, konfronterende og særegent uttrykk. Det stedsspesifikke gir grunnpreget til et liv i bevegelse, et samfunn i endring, og aktørene bak utforsker det menneskelige rommet mellom overmot og maktesløshet, mellom å være ekstremt privilegert og ekstremt utsatt.

  • Extra credits Takk til Thomas Thiis-Evensen, Karl Andreas Thiis-Evensen, Stein Winge, Viktoria Winge, Honning-Knut, Montebellø, Stefano B. Bertelli ved Kybernetikk og robotikk NTNU (Trondheim) og Læringsverkstedet – Drammen kommune.
  • Varighet 75 minutter