by Proxy (NO)
Escape the Universe

29.–30. mars 2017

Universet er noe alle mennesker deler. Dets størrelse, skjønnhet og uutgrunnelige kompleksitet fascinerer, men kan bli mye for den enkelte å ta innover seg.

Samtidig stiller hverdagslivet krav som må innfris. Kunnskap som akkumuleres, relasjoner som må ivaretas og dagligdagse gjøremål som må utføres, kan forhindre en fra å løfte blikket, tenke nye tanker og drømme om andre måter å leve på.

Kunstnerne i by Proxy opphever tyngdekraften og inviterer til en feiring av universet. Escape the Universe er et kunstnerisk tankeeksperiment drevet frem av et behov for å skape et poetisk tilfluktsrom, et rom hvor vitenskap, fantasi og fiksjon blander seg fritt. Til grunn for denne flukten ligger et oppriktig ønske om å hanskes med potensialet som ligger i universets tilsynelatende uendelige og uhåndgripelige vesen. Ved å etablere et annet rom og en feiring av kosmiske dimensjoner, kan kunstnerne og publikum dele sine visjoner for fremtiden, og kanskje avdekke samtidig hvilke verdier som betyr mest, her og nå, i livet på jorden.

by Proxy er et ungt kollektiv bestående av skuespillere og scenografer med bakgrunn fra Akademiet for Scenekunst i Fredrikstad: Anders Firing Aardal, Matias Askvik, Marthe Sofie Løkeland Eide, David Jensen, Ylva Owren og Heiki Riipinen. Med Escape the Universe tar de fatt på sin andre sceniske produksjon. by Proxy arbeider ut fra en holistisk kunstnerisk tilnærming og utforsker rom, lys, tekst, bevegelse og lyd på samme tid. Deres første forestilling, Stop Being Poor, vant juryprisen under Körber Studio Junge Regie i Hamburg i 2015, og har siden turnert i Tyskland og Norden.