Amund SJølie Sveen (NO)
Economic theory for Dummies

21.–22. mars 2015

Tidligere visninger

14.30, Scene tre

14.30, Scene tre

Economic Theory for Dummies er en forelesnings-forestilling av og med Amund Sjølie Sveen, som undersøker den teoretiske, historiske, filosofiske og psykologiske bakgrunnen for dagens økonomiske system.

Hva er sammenhengen mellom «menneskelig natur», økonomisk teori og moderne markedsøkonomi? Hva er det med økonomisk vekst? Hvilken funksjon fyller banker, penger og lån i våre liv?

Alle vet at penger ikke er alt.

Alle vet at lykke ikke kan kjøpes for penger.

Alle vet at de rike blir rikere og de fattige blir fattigere.

Alle vet at jorda er i ferd med å tippe utenfor stupet.

Alle vet at det antakelig ville være smart å endre en ting eller to.

Alle vet at det er på tide med en ny iPhone.

Prosjektet er et lite bidrag til offentlighetens behov for å ta tilbake definisjonsmakt på økonomifeltet. Vi trenger å forstå økonomien for å ha en mening om den, vi treger å forstå begreper og konsepter, vi trenger voksenopplæring, vi trenger et kurs i Economic Theory for Dummies.

Amund Sjølie Sveen er musiker og kunstner utdannet i solo slagverk fra Musikhögskolan i Göteborg. Han jobber innenfor et bredt spekter av uttrykk og medier som konsert, teater, performance og installasjon, med spesielt fokus på å undersøke konkrete samfunnspolitiske spørsmål i en globalisert, markedsliberalistisk verden.