Mette Ingvartsen (DK)
7 Pleasures

11.–13. mars 2016

Tidligere visninger

21.00, Dansens Hus

21.00, Dansens Hus

21.00, Dansens Hus

I 7 Pleasures får publikum førstehåndskjennskap til hvordan holdninger til nakenhet og seksualitet

har endret seg gjennom tidene. Å undersøke kroppen, både ens egen og andres, går som en rød tråd gjennom Mette Ingvartsens nyeste verk, som har fått stor oppmerksomhet internasjonalt. I fokus er kroppen som politisk uttrykk – hvordan den oppfattes – og kroppen som uttrykksmiddel i seg selv. 7 Pleasures dreier seg om ulike aspekter ved nytelse, hedonisme og sensualitet. Danserne utfører en lang, ekspanderende bevegelse i syv stadier. De føler seg frem til andre kropper og hud, tester ut grenser, uventede konstellasjoner og utforsker spørsmålet: Hvordan kan vi bruke potensiell nytelse for å forstyrre eksisterende bilder og holdninger til nakenhet og seksualitet? Etterhvert utfolder det seg et spill hvor alle sider ved nytelse blir behandlet, vridd på og returnert i all sin prakt. Vibrerende, seigt, taktilt, visuelt, ekstatisk eller kollektivt; syv stadier fletter sammen ulike spørsmål til å bli et stort kart over nytelse.

  • Extra credits A House on Fire co-production; med støtte fra EUs kulturprogram. Research og opphold støttet av APAP; med støtte fra EUs kulturprogram