Janne-Camilla Lyster: Love, polyphonic

Love, polyphonic er et koreografisk prosjekt som strekker seg over tre år.

Prosjektet bruker begrepet «kjærlighet» som tematisk forankringspunkt – og er flerstemt; i form, i innhold, i struktur, og mot flere tidshorisonter.

Hvert av de tre årene innledes med en utviklingsfase kalt «The performance of process». I denne fasen jobber Lyster i studio i fire måneder, iblant i selskap med gjestekunstnere. Tematikken «kjærlighet» utforskes som prinsipp gjennom tre hovedinnganger: forvandling (2021), gester (2022) og anatomisk forankret tid (2023). Denne utforskningen gir kinestetisk, danserisk og tekstlig grunnlag for det videre arbeidet med prosjektene. Ved å dele bilder, video, tekster og tegninger underveis i arbeidsprosessen, ønsker Lyster å undersøke hvilke refleksjoner og innsikter som oppstår i mellomrommene mellom det synliggjorte og det fremvoksende i en prosess.

«The performance of process» vil deles gjennom Instagramkontoen love_polyphonic og på Black Box teaters hjemmeside i fire faser våren 2021:

  • 3. mars
  • 30. mars
  • 7. mai
  • 17. juni

Janne-Camilla Lyster er en norsk danser, koreograf, forfatter og lyriker. Hun har arbeidet i samtidsdansfeltet siden 2006, og i 2019 avla hun sitt kunstneriske doktorgradsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo: Koreografisk poesi: Utvikling av litterære partiturer for dans. Lyster har gitt ut seks diktsamlinger, en samling koreografiske partiturer, et skuespill og to romaner. Arbeidene hennes er vist i inn- og utland, og høsten 2019 danset hun sin egen scenetekst Gjengangere på Ibsen Awards Festival.

#1: Metamorphoses 1–4

#1 Metamorphosis

#1: Metamorphoses

#1: Metamorphoses

#1: Metamorphoses


#2:

1: Light

1: Light

2: The same day drawn three times from memory

2: The same day drawn three times from memory

3: Accordion

3: Accordion


#3

A Mechanics II. B Shadows Plural

A Mechanics II. B Shadows Plural

Map

Map

Mechanics III

Mechanics III

Mechanics

Mechanics

#4

janne-camilla

Seismographic drawings of movement and sound, I

jcl

Seismographic drawings of movement and sound, II

jcl

Seismographic drawings of movement and sound, III

Klikk her for å følge love_polyphonic.