Boklansering: Jeg skulle si storm – boka om Ways of Seeing

Kl. 15.00–18.00 Foajé

Utvidet program Ways of Seeing

Nå har det blitt bok av Ways of Seeing!

Ways of Seeing skulle bli etterkrigstidas mest omtalte teaterstykke. Hvordan kunne en teaterforestilling skapt av en liten gruppe eksprimentelle kunstnere utløse en justisministers avgang, refs fra statsministeren og anklage fra toppolitikere som mente at kunstnerne inspirerte til terror?

Ways of Seeing-saken aktiverte en rekke ulike aktører innen juss, internasjonal politikk, rettighetskamp og kunst. Jeg skulle si storm – Boka om Ways of Seeing er en omfattende essaysamling som reflekterer videre over denne spektakulære historiske hendelsen.

Lansering på Black Box teater med Dilar Dirik, Asbjørn Grønstad, Ali Esbati og Sofia Rana. Det blir opplesning fra boka, foredrag og samtale.

Et av de sentrale omdreiningspunktene i Ways of Seeing er et unikt innblikk i den feministiske revolusjonen i den kurdiske delen av Syria; Rojava. Den kurdiske kvinnebevegelsen har ikke bare vært en sentral kraft i nedkjempingen av IS i Syria, men representerer også et tydelig håp for fred, likestilling og demokratiutvikling i Midt-Østen.

Det kan oppleves som et paradoks at Tyrkias statsminister Erdogan har fått NATO med på laget i undertrykkelsen av kvinnebevegelsen gjennom avtalene om Sverige og Finlands medlemskap. Til lanseringen er vi derfor svært stolte over å ha fått med oss en av de fremste ekspertene på den kurdiske kvinnebevegelsen: Dilar Dirik som arbeider som forsker ved Oxford universitet og nylig har gitt ut sin avhandling The Kurdish Women's Movement - History, Theory, Practice. Dirik vil delta på link fra London. Utover Dirik snakker også Ali Esbati, Sofia Rana og Asbjørn Grønstad.

Program
15.00 / Mingel og mulighet til å kjøpe bok
15.15 / Velkommen fra Oktober forlag og Black Box teater
15.25 / Sara Baban, Hanan Benammar og Pia Maria Roll leser fra boka
15.35 / Asbjørn Grønstad, introduksjon
15.50 / Dilar Dirik, Foredrag om den kurdiske kvinnebevegelsen og NATOs rolle i de kurdiske områdene.
16.30 / Samtale mellom Asbjørn Grønstad, Dilar Dirik, Ali Esbati og Sofia Rana. Det åpnes for spørsmål og innspill fra salen
17.30 / Mingel og mulighet for å kjøpe bok også etter dagens program.

Asbjørn Grønstad er professor i Visuell Kultur ved Universitetet i Bergen og forfatter av boken Ways of seeing in the Neoliberal State.
Ali Esbati er politiker for det svenske Vänsterparitet og tidligere leder for Manifest Analyse. Esbati er forfatter av Etter rosetogene – 22. juli og det farlige hatet.
Sofia Rana er aktivist, flyvertinne og leder for Rødts antirasistiske utvalg.

Lanseringen er et samarbeid mellom Forlaget Oktober, teamet bak Ways of Seeing og Black Box teater.
Lanseringen foregår på norsk, svensk og engelsk.

21. august kl 15.00–18.00
Black Box teater Foajé
Gratis inngang.