Med andre ord #3: Interdisiplinær scenekunst

Med andre ord er en videoserie hvor vi forklarer ulike begreper knytta til scenekunst. Hver video tar for seg et begreps opprinnelse og betydning, med andre ord gjør vi scenekunsten litt mer tilgjengelig.

Tredje episode tar for seg begrepet interdisiplinær scenekunst.