I’M COMPANY og Ivana Müller
Hors-Champ

4.–5. september 2020

Tidligere visninger

14.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

Hors-Champ er en performance som inviterer publikum inn som deltakere og reflekterer over vårt forhold til naturen og til andre mennesker. Arbeidet tar for seg begreper som overlevelse, røtter, gjensidig avhengighet, motstand, fritid, villmark og kultur.

Hors-Champ ble laget før utbruddet av Covid-19-pandemien, og lokasjonen var opprinnelig tenkt som en koloni med små tomannstelt. Stykket reflekterer blant annet over forholdet mellom intimitet og det åpne rom, mellom det private og det offentlige. I våre post-pandemiske liv aktualiseres dette forholdet ytterligere, ettersom det å være intim med andre i det offentlige lenge var umulig, farlig, vanskelig og noen ganger til og med ulovlig. Hors-Champ har aldri før blitt vist i Norge. På grunn av pandemien må en del praktiske aspekter løses på nye måter, og kompaniet blir tvunget til å forankre seg dypere i opplevelsene fra verdenen vi lever i.

Deltakerne skal føle seg trygge på at smittevernet er ivaretatt når de deltar. Hver deltaker får manus og sin egen reiserute der de kan besøke 10 samtaler. Varigheten vil avhenge av en selv, på individuell lesehastighet og om man holder seg til manus eller ikke.

Ivana Müller er koreograf, kunstner og tekstforfatter. Gjennom arbeidene utfordres forestillings/tilskuer-aspektet og dets iboende politikk. Hun inspireres av forholdet mellom tekstforfatter, utøver og tilskuer i sitt arbeid med engasjerende og aktuelle tema.

Program Høst 2020