Mia Habib Productions
Åpne samtaler i utviklingen av prosjektet How to die /​ Inopiné

26. mars 2019

Tidligere visninger

19.00, Foajé

I utviklingen av prosjektet How to Die / Inopiné bruker Mia Habib Productions, sammen med forsker Namik Mackic, A Raft to the Otherworld som utgangspunkt for deres forskning. Som del av denne prosessen ønsker de å invitere til interdisiplinære og transnasjonale dialoger mellom forskere, utøvere, kunstnere og organisasjoner. Samtalene vil ha fokus på to viktige temaer i vår tid: kulturell panikk og økologisk sorg.

How to Die / Inopiné er et mange-vinklet kunstnerisk prosjekt som bruker ideen om det uventede som et politisk og kunstnerisk verktøy for å føre folk sammen. Prosjektet omfatter forskjellige likestilte plattformer. En danseforestilling, offentlige diskusjoner, åpne plasser for dans, foredrag, et manifest for framtiden og samfunnsengasjement fra både enkeltpersoner og institusjoner. Forskningsdelen innbefatter feltarbeide som foretas i løpet av residenser og åpne samtaler i Umeå og Oslo. I mars har prosjektet residens i Oslo, og feltarbeidet hvor deltakerne er invitert til å tenke sammen vil dreie seg rundt spørsmålet: «Hva slags desorientering trenger jeg å tilrettelegge for å kunne utfordre min egen (re)produksjon av kunnskap, for å kunne produsere en frigjørende løsning i stedet?» Etter premieren på NorrlandsOperan i Umeå i 2020, returnerer prosjektet til Dansens Hus i samarbeid med Black Box teater under under Oslo Internasjonale Teaterfestival. 26. mars, kl. 19.00–22.00. Foajé Bildet er hentet fra et tidligere arrangement på Black Box teater