Spreafico Eckly (NO)
Vive La Phrance!

19. april 2017

Tidligere visninger

19.00, Store scene

På så vel teaterscenen som i politikken er det tradisjon for å bruke «høyre» og «venstre» til å orientere seg.

Denne praksisen kan spores tilbake til Frankrike i 1780-årene. Det var da Comedie-Française innførte begrepene côté cour (bakgårdsside) og côté jardin (hageside) basert på det enkle faktumet at det lå en bakgård (cour) til høyre, og en hage (jardin) til venstre, for prøvelokalet. I det franske parlamentet ble den politiske identiteten til representantene forbundet med om de satt til høyre eller venstre for formannen.

Om «høyre» og «venstre» skal være nyttige begreper forutsetter det et stabilt utgangspunkt. I teatret kan det være uklart om det vises til skuespillernes perspektiv fra scenen eller publikums perspektiv fra salen. Samtidig er en slik inndeling mellom scene og sal bare én måte å organisere forestillingssituasjonen på. Når estetikk og kunstneriske ideologier endres, endres scenerommets organisering også. Det samme kan sies om den politiske situasjonen i Europa i dag. Har høyre og venstre utspilt sin rolle som politiske kategorier?

I Vive la Phrance! gjøres teatret om til en testarena for alternative politiske kategorier. Ved å ta for seg eksempler fra scenekunst og popkultur utforsker Spreafico Eckly, sammen med publikum, det politiske potensialet i ulike modeller for eierskap, utøvelse, tilskuerskap og deltakelse.

Black Box teater følger dette prosjektet gjennom hele året. Om våren vil kunstnerne være i residens og invitere publikum til en prosessvisning. Prosessvisningen er en tidlig utprøving av materialet og rommet, og en anledning å diskutere prosjektets utvikling. Forestillinger presenteres i september 2017.

Prosessvisningen er gratis. Du trenger ikke billett eller melde deg på. Velkommen!