Julie og Cecilie Solberg
Songs of entanglement

22.–25. februar 2018

Tidligere visninger

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

19.00, Lille scene

Hva er det med tvillinger som fascinerer og forundrer på et så dypt menneskelig, til og med overmenneskelig og nesten uhyggelig plan?

I Songs of entanglement iscenesetter de to kunstnerne og søstrene Julie Solberg og Cecilie Solberg sitt eget tvillingforhold og leker med publikums forventninger. Som tvillingpar blir de ofte ansett som en slags ready-made, en oppfatning som Solberg og Solberg setter i spill. De graver i personlige stemmer, sanger, ritualer og tvillingparets kraft som symbol og myte for å fange de eksistensielle temaene som utspiller seg i et tvillingforhold, og i publikums fantasi.

“In quantum physics, entangled particles remain connected so that actions performed on one affect the other, even when separated by great distances. The phenomenon so riled Albert Einstein he called it “spooky action at a distance.” Karl Tate, How quantum sience entanglement works.

“When looking for dramatic themes like love, death, appearances, deception, secrets and betrayal, what better place to search than your own family?” Raymond Frenken, On the threshold of fiction.