Øystein Johansen (NO)
Someone or other

7.–10. desember 2016

Tidligere visninger

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

19.00, Store scene

Someone or Other er den fjerde produksjonen av Øystein Johansen som Black Box teater presenterer.

Arbeidet hans kjennetegnes av et stilisert fysisk språk som henter fram noe instinktivt hos utøverne. I den nye forestillingen undersøker Johansen og samarbeidspartnere hvordan en ordinær situasjon kan manipuleres innenfra og skape tvil hos den enkelte om sannheten i ens egen virkelighetsoppfatning. Manus er skrevet av M. H. Hallum.

Kort intervju med Øystein Johansen:

Hva er utgangspunktet for prosjektet? ”Jeg leste et manusutkast av Malmfrid Hovsveen Hallum. Hun hadde fått tilgang til dokumenter i Stasi-arkivet og intervjuet mennesker med kjennskap til den omfattende overvåkingen som foregikk. Hun ble fortalt en utrolig historie om en som giftet seg med en spion og levde et forfalsket liv uten å vite om det.”

Hva er på spill i dette prosjektet? ”Temaet er så aktuelt. Politisk og økonomisk motivert overvåking øker og truer privatlivets fred. Informasjon og makt blir misbrukt ut av frykt for å miste kontroll. Jeg vil peke på hvordan en uvitende kan bli fanget i et spill.”

Hva driver deg som kunstner?Isolasjon er et viktig begrep. Jeg arbeider mye med improvisasjon basert på restriksjoner for å trigge noe hos utøveren. Tematisk er isolasjon en rød tråd i mitt arbeid. Hva skjer når et individ støtes fra samfunnet og blir fanget i sitt eget liv? Jeg er opptatt av at publikum skal erfare noe gjennom scenekunsten, men også at det krever noe av dem. Jeg vil gjøre publikum bevisst på betydningen av deres nærvær for det som skjer på scenen.”

* Premiere

Open Box: Afterwords erstatter Roundtable & Debate 8. desember. Etter forestillingen denne kvelden blir det en samtale med dramatiker Malmfrid Hallum og regissør Øystein Johansen.