Risiko og utopi i «Ways of Seeing»

Risiko og utopi i Ways of Seeing er en bestilt tekst hvor Deise Faria Nunes har fulgt kunstnergruppen Pia Maria Roll / Marius von der Fehr / Sara Baban / Hanan Benammar i oppstarten på deres felles prosjekt Ways of Seeing med premiere på Black Box teater november 2018.

Teksten ble publisert i Black Box teater Publikasjon 2