Helle Siljeholm (NO)
nodes on fish, stars and the social

19.–22. januar 2017

Vårsesongen åpnes med en kunstnerisk og sosial sammenkomst.

nodes on fish, stars and the social er en kunstnerisk happening, et nabolagsslabberas på Rodeløkka, en romstering rundt i historien til Black Box teater og en poetisk undring over hvordan verden og våre samfunn kommer til å være i fremtiden.

nodes on fish, stars and the social er et 72-timer langt event som er åpent for alle. Du kan stikke innom når som helst og bli værende så lenge du vil. Kom for å lytte, se, oppleve, diskutere eller bidra med egne ideer. Du kan også spise og overnatte på teatret. Black Box teater er åpent i hele perioden fra klokka 12.00 torsdag 19. januar til klokka 12.00 søndag 22. januar. Mer informasjon om hva som foregår i perioden vil bli oppdatert nærmere.

Se nodekart: nodekart_program_A5_4sider_web

Koreograf, danser og billedkunstner Helle Siljeholm har samlet en stor gruppe kunstnere, medvirkende og andre samarbeidspartnere fra både ulike kunstarter og nabolaget til Black Box teater på Rodeløkka. I løpet av 72 timer vil Black Box teater være vertskapet til denne sammensatte gruppen og alle besøkende til teatret. Prosjektet er ikke organisert rundt en sentral hendelse eller forestilling, men er snarere et nettverk av forskjellige mennesker, aktiviteter og materialer som på ulikt vis inviterer til samhandling og betraktning. Hele huset tas i bruk på uventede måter og åpner for at nye perspektiver på fremtiden kan oppstå, i foajeen og på scenene, eller kanskje i kjelleren, på kontoret eller i garderoben.

I 1972 uttalte kunstneren Joseph Beuys at i fremtiden må alle politiske intensjoner være av kunstnerisk karakter. Slikt sett står nodes on fish, stars and the social i forlengelse av en kunstnerisk tradisjon hvor en nærmer seg sosiale og politiske fremtidsvisjoner gjennom kunsten. Dette prosjektet er i særlig grad inspirert av nyere filosofisk tenkning som omhandler sosial fantasi, eller menneskets evne til å forestille seg alternative måter å organisere samfunn på.

Varighet 72 timer. Estimert start torsdag 19 jan. kl 12.00 – estimert slutt søndag 22 jan. kl 12.00.

*Premiere

  • Extra credits Et prosjekt initiert og ledet av Helle Siljeholm. Støttet av Kulturrådet