Kunstnerisk frihet er under trussel!

Mange kunstnere som har blitt presentert ved Black Box teater har blitt angrepet og trakassert av anonyme kilder.

Blant disse kunstnerne er Mette Edvardsen, Mia Habib, Vegard Vinge/Ida Müller, Henriette Pedersen, Karen Nikgol, Pia Maria Roll, Trond Reinholdtsen, Tormod Carlsen – og mange andre kunstnere på det frie scenekunstfeltet.

Det er godt at denne trakasseringen kommer ut i offentlig debatt og at personene bak Sløseriombudsmannen er avanonymisert. Navnene deres ble avslørt under et program på Radio Tenthaus, ledet av Hanan Benammar, 2. mars. En rapport fra Fritt Ord, publisert forrige uke, viser at kunstnere opplever en nedadgående kunstnerisk frihet i Norge. Vi håper at denne rapporten vil føre til økt bevissthet. Are Søberg og hans medsammensvorne i «sløseriombudet» virker ikke særlig selvreflekterende over virkningene av hva de holder på med.

Sløseriombudsmannen driver ikke bare med kritikk av hvordan skattepenger og offentlige midler er forvaltet – de gjør narr av kunstnere på en totalt urettferdig og manipulerende måte. Utdrag fra prosjekter blir tatt ut av kontekst og hengt ut, og dette fører til økt «trolling» og netthets. Kunstnerne har mottatt alvorlige trusler, noe som har virket inn på livene deres. Det at slike metoder tas i bruk, er et samfunnsproblem utover dette tilfellet. Sløseriombudsmannen har tilknytning til det politiske partiet Liberalistene. De har en politisk agenda som sikter mot å redusere støtten til kunst – en støtte som allerede er svært lav i Norge sammenlignet med flere andre land. Vi trenger et sterkere kollektivt apparat for å bekjempe denne agendaen.

All støtte til de modige kunstnerne som har hevet stemmen i denne debatten – og til alle dem som har blitt trakassert! Mia Habib og Mette Edvardsen, som skulle ha tatt del i Oslo Internasjonale Teaterfestival denne uken, har blitt intervjuet om dette. Les intervjuene med Mia Habib i Aftenposten, med Mette Edvardsen og Hooman Sharifi i Morgenbladet, og intervjuet med Pia Maria Roll – også dette i Morgenbladet. I tillegg har Ine Therese Berg skrevet en kronikk i Morgenbladet.