En hilsen fra teatersjefen høsten 2021

La oss være sammen igjen!

Det er med glede og forventning vi ønsker dere velkommen til årets høstsesong på Black Box teater – fulle av iver etter å møte dere igjen. Vi kan telle på én hånd hvor mange måneder teatret har kunnet holde åpent siden mars 2020. Situasjonen er fremdeles usikker. Sammen med kunstnerne har vi forberedt den kommende sesongen med entusiasme og varsomhet. Denne sesongen har mange premierer og sterke gjestespill, i tillegg til prosjekter som har vært utsatt på grunn av pandemien. Det er utvilsomt et rikt og spennende program vi har i vente!

Høstprogrammet er forankret i den spesielle konteksten som pandemien har skapt med en økonomisk, helse- og samfunnsmessig krise. En krise som har tvunget oss alle til å tilpasse oss, omforme oss, til å være oppfinnsomme og fleksible. Pandemien har avdekket brister og store ulikheter, både nasjonalt og globalt. I denne sammenhengen er spørsmålet om "hva teater kan gjøre" relevant. Med våre ressurser kan vi støtte opp under behovet for et mangfold av stemmer og for å holde samtalene gående mellom det lokale, nasjonale og det internasjonale.

Black Box teater er et hus drevet av gjestfrihet, et hus åpent for kunstnerne og publikum. Teatret er et møtested. Kunstnerne fortsetter med å ta sjanser og utfordre etablerte normer. Black Box teater er et sted en kan oppleve noe ukjent og ta et steg unna det vanlige – sammen med andre. Behovet for å være sammen og dele kollektive rom, har aldri vært større enn nå.

Etter måneder foran små skjermer, la oss glede oss over det vakre og skjøre ved å se utøvere opptre live, og ved å snakke sammen med hverandre. La oss legge forutinntatte ideer til side og heller være nysgjerrige, lytte med et genuint “jeg hører deg!”, lære av hverandre og bli enige om å være uenige. Vi oppfordrer dere til å tenke kritisk og subjektivt, og alle kan navigere slik de selv vil gjennom det mangfoldet av forestillinger, aktiviteter og seminarer som høstprogrammet har å tilby.
Vi sees snart!

Anne-Cécile Sibué-Birkeland, Teatersjef