Verk Produksjoner
Beat the drum

6.–8. november 2015

Tidligere visninger

21.00, Monradsgate 1A, Tøyen

16.00, Monradsgate 1A, Tøyen

21.00, Monradsgate 1A, Tøyen

16.00, Monradsgate 1A, Tøyen

Beat the drum er et forsøk på å skape et nåtidig ritual i samspill med publikum som forsterker forståelsen for vår gjensidige avhengighet.

En rekke fremtredende kunstnere og intellektuelle deler sine drømmer, anekdoter og tanker om vår samtid.

Beat the drum er første del av Verk Produksjoners undersøkelse av og om vår nåtid. Forestillingen har fokus på samhørighet og stiller spørsmål til individ og samfunn: Hva ser du omkring deg i dag? Hva vil du gjerne se? Og hva er du villig til å gi eller ofre?

Sted: Monradsgate 1A, Tøyen.

Billettbestilling på e-post til billetterverk@gmail.com for billetter. Pris kr 180.